הדרכה לצוותים ומנהלים בשיקום

"הלמידה החשובה ביותר עשויה להיות, הינה, וחייבת להיות אישית, וולונטארית ומעורבת בחיים."

רנאלד גרוס

הדרכה בשיקום נובעת משני גופי ידע: גוף הידע השיקומי וגוף הידע על הדרכה


בהדרכה כמו בשיקום:

  • חשוב ללמוד מהמודרכים על הכוחות והאמונות שלהם.
  • לבדוק איתם למה הם זקוקים בהדרכה ולאן היו רוצים להתקדם.
  • לזהות את הקשיים והחסמים.
  • ולבנות תהליך הדרכתי מיטיב שייתן לאדם את הכוחות למצוא את הפתרונות עבור עצמו.

הדרכה הינה כלי באמצעותו יכול העובד:

  • להבין טוב יותר את הסיטואציה, את הקונפליקט ואת עצמו.
  • להתבונן, על מנת לראות פתרונות ואפשרויות רבות.
  • לשאול את השאלות למצוא עבור עצמו את הידיעה.

במהלך שנות עבודתי, הדרכתי אנשי מקצוע רבים בתחומי השיקום השונים.


אשמח מאוד להדריך גם אותכםמדבריה של מודרכת המעידים כי אני מצליחה בכוונותי:


מה אומרים ואיך נפרדים ממדריכה, שהרבה יותר ממדריכה- היתה מורת דרך לרגישות, הכלה, סובלנות ועצות טובות לגדילה מקצועית ואישית כאחת. סיעת לי להגדיר את קולי ולגבש את הצליל שאני מוציאה. היתה זו זכות עבורי להיות מודרכת שלך, אני רוצה לומר תודה על כל מה שלימדת אותי ובעיקר על הרגישות והאנושיות שהפגנת כלפי
*על מנת לשמור על פרטיות המודרכים, מוצג תעתיק בלבד.